O Spółce


Aero2 Sp. z o. o. jest infrastrukturalnym operatorem telekomunikacyjnym.


Celem Spółki jest zapewnienie mieszkańcom Polski dostępu do szerokopasmowego, mobilnego Internetu, w oparciu o bezprzewodową sieć telekomunikacyjną opartą na technologii HSPA+ 900 oraz LTE 2500TDD.

Rozwój sieci szerokopasmowego mobilnego Internetu, możliwy jest dzięki posiadanym przez Spółkę częstotliwościom radiowym:

  • W grudniu 2008 roku Spółka Aero2 wygrała przetarg zorganizowany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej uzyskując rezerwacje częstotliwości z zakresu 900 MHz
  • W listopadzie 2009 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej dokonał na rzecz Aero2 rezerwacji częstotliwości z zakresu 2570-2620 MHz, przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych w bezprzewodowych sieciach szerokopasmowych na terenie całego kraju.

Aero2 realizuje zaawansowany proces budowy sieci w technologii Evolved HSPA (HSPA+) na terenie całej Polski. Zastosowane rozwiązanie (HSPA+) zapewnia mobilny dostęp do szybkiego Internetu, umożliwiając pobieranie danych z prędkością do 21 Mb/s oraz wysyłanie danych z prędkością do 5,7 Mb/s. I etap budowy sieci zakończono w 2009 roku.

W 2010 roku Aero2, realizując II etap, poszerzyło zasięg mobilnego Internetu, osiągając na koniec 2010 roku 58,9% ludności Polski w zasięgu sieci HSPA+. Oprócz poszerzenia zasięgu w październiku 2010r., nastąpiło zwiększenie prędkość transmisji danych z 21 MB/s do 28,8 Mb/s. W tym celu wykorzystano nowoczesną technologię MIMO (Multiple Input, Multiple Output), zapewniającą użytkownikom jeszcze wyższy poziom usług i lepszą jakość transferu. Technologia MIMO pracująca w oparciu o zastosowanie wielu anten nadawczych i odbiorczych w stacji bazowej i terminalu, umożliwia jednoczesne przesłanie kilku różnych strumieni danych, dzięki czemu uzyskujemy wyższą, do 28,8 Mb/s przepływność, lepszą jakość transmisji oraz optymalizujemy wykorzystanie posiadanych częstotliwości.

Dnia 10 maja 2011r. Aero2 uruchomiło pierwszą na świecie komercyjną sieć telekomunikacyjna w technologii LTE w paśmie 2500MHz. Najnowocześniejsza technologia TD-LTE 2500, jaka została przez nas wdrożona, pozwala na elastyczne przydzielanie zasobów radiowych między łączem do i od Abonenta (tzw. alokacja ramki). Oznacza to, że nadawanie i odbiór odbywają się na tym samym kanale radiowym i tylko w jednym kierunku w danym momencie. Taka transmisja z dupleksowym podziałem czasowym, zapewnia brak zakłóceń pomiędzy sygnałami nadawania i odbioru oraz znaczące oszczędności mocy.
TD-LTE 2500 zapewni szybki mobilny dostępu do Internetu, umożliwiając obecnie pobieranie danych z prędkością 134 Mbps. Sieć TD-LTE 2500 będzie rozbudowywana zgodnie z wymogami decyzji rezerwacyjnej, tak aby najpóźniej do 31.12.2012 osiągnąć na obszarze Polski próg 25% pokrycia ludnościowego przy jednoczesnym ustawieniu co najmniej jednej stacji bazowej w każdej z co najmniej 200 gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich.

W 2011 roku Aero2, realizując III etap budowy sieci poszerzyło zasięg mobilnego szerokopasmowego Internetu w technologii HSPA+ (900MHz) osiągając na 22 grudnia 2011 roku 75,9% ludności Polski w zasięgu, mieszkających na obszarze 54,1% powierzchni Polski.

Rok 2011r. był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju naszej sieci opartej na ultranowoczesnych i innowacyjnych technologiach i nowych możliwości dla konsumentów polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki obranej przez Aero2 strategii inwestycji w najnowocześniejsze rozwiązania, Polska należy do światowej czołówki telekomunikacyjnej.

Na koniec 2012r. w wyniku rozbudowy infrastruktury radiowej Aero2, zasięg mobilnego Internetu HSPA+ jest dostępny dla 88,15% Polaków i osiągany na obszarze 72,26% powierzchni Polski.

Rok 2012r. to kolejny etap dynamicznego rozwoju naszej sieci opartej na ultranowoczesnych technologiach i nowych możliwości dla konsumentów polskiego rynku telekomunikacyjnego. Dzięki obranej przez Aero2 strategii inwestycji w najnowocześniejsze rozwiązania, Polska należy do światowej czołówki telekomunikacyjnej.

Certyfikaty ISO

Aero 2 Sp. z o.o. posiada wdrożony i stale doskonalony Zintegrowany System Zarządzania w kluczowych obszarach działalności Spółki jakimi są budowa i eksploatacja sieci telekomunikacyjnej oraz sprzedaż usługi bezprzewodowej transmisji danych dla klientów hurtowych. Potwierdzeniem tego faktu są poniższe certyfikaty, ważne do dnia 8 kwietnia 2015 roku, wydane przez Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.

Aktualne certyfikaty:

  1. ISO 9001:2008, 14001:2004 oraz PN-N-18001:2004
  2. ISO/IEC 27001:2005
  3. Polityka Jakości / ZSZJ

Przetargi

Informacje dla operatorów - warunki dostępu do sieci Aero2